Tổng hợp danh sách pin samsung còn sẵn hàng tháng 4/2022 mới nhất

Như anh em đã biết 2 tháng gần đây Trung Quốc cấm biên rất chặt. Nên nhập cell pin và nguyên liệu sản xuất rất khó. Cũng như các vender của samsung của Trung Quốc thiếu nguyên vật liệu sản xuất rất nhiều. Dẫn đến tình trạng hàng hóa khan hiếm.

Chính vì vậy chúng tôi cập nhật danh sách những mã pin Samsung còn sẵn hàng để anh em đại lý cập nhật, chủ động trong khâu nhập hàng và bán hang.

Dưới đây là những mã pin samsung còn sẵn hàng thời điểm 4/2022. 

Danh sách pin samsung sẵn hàng tháng 4/2022 phần 1