Bảng giá pin Vivo chính hãng

STT Sản phẩm Thành tiền
1 Pin Vivo B-B3, Vivo X9, X9s, V5 Plus, V5 Max Chính Hãng 90
2 Pin Vivo B-B3, Vivo X9, X9s, V5 Plus, V5 Max Chính Hãng 90
3 Pin Vivo B-D1, Vivo X20 Chính Hãng 90
4 Pin Vivo B-D2, Vivo X20 Plus Chính Hãng 125
5 Pin Vivo B-D2, Vivo X20 Plus Chính Hãng 120
6 Pin Vivo B-E2 Chính Hãng 90
7 Pin Vivo B-E5 Vivo Y81 Chính Hãng 90
8 Pin Vivo B-H0 , S1 Chính Hãng 120
9 Pin Vivo B-O5, Vivo Y20 2020 Chính Hãng 120
10 Pin Vivo S1 Pro B-K3 Chính Hãng 115
11 Pin ViVo V11 B-F0 Chính Hãng 85
12 Pin ViVo V11i B-E8 Chính Hãng 85
13 Pin ViVo V11i B-E8 Chính Hãng 88
14 Pin ViVo V15 B-G2 Chính Hãng 115
15 Pin Vivo V15 Pro B-G1 Chính Hãng 95
16 Pin ViVo V3 B-A7 Chính Hãng 82
17 Pin ViVo V3 Max B-A0 Chính Hãng 95
18 Pin ViVo V5 B-B2 Chính Hãng 85
19 Pin ViVo V5 Plus B-B9 Chính Hãng 90
20 Pin ViVo V7 B-D5 Chính Hãng 85
21 Pin ViVo V7 Plus B-C9 Chính Hãng 85
22 Pin ViVo V9 B-D9 Chính Hãng 85
23 Pin ViVo V9 B-D9 Chính Hãng 85
24 Pin ViVo X5 B-73 Chính Hãng 85
25 Pin ViVo Y15 2019 B-G7 Chính Hãng 115
26 Pin ViVo Y19 2019 B-H9 Chính Hãng 120
27 Pin ViVo Y31 B-77 Chính Hãng 60
28 Pin ViVo Y50 B-M3 Chính Hãng 120
29 Pin ViVo Y51 B-95 Chính Hãng 85
30 Pin ViVo Y53 B-C1 Chính Hãng 85
31 Pin ViVo Y55 B-B1 Chính Hãng 90
32 Pin ViVo Y71 B-E1 Chính Hãng 90

Tất cả giá trên là giá sỉ. Áp dụng khi mua 10 sản phẩm mỗi mã. Lấy ít hơn 10 quả cộng thêm 5000 VNĐ.

Tất cả sản phẩm đều được bảo hành 12 tháng.

Hotline: 0976282898

Tổng kho phụ kiện điện thoại giá sỉ uy tín tại Việt Nam